Anvisningar för implementering av Trygg e-handels logotype

För att kunna implementera Trygg e-handels logotype och funktionalitet krävs grundläggande kunskaper inom webbutveckling samt att Ni eller Er webbansvarige har tillgång till filsystemet bakom Er plattform. Dessa installationsanvisningarna är riktade till webbansvarige.

Se demo för mouseover här.

Innehållsförteckning

  1. Teknisk information om Trygg e-handels javascript
  2. Anpassa Trygg e-handel logotypen till Er webbplats
  3. Ge Trygg e-handels logotype ett ID
  4. Spara ner Trygg e-handels javascript-fil och installera på Er webbplats
  5. Om användande av webalias med mouseover-funktionen
  6. Extra inställningar för position av popup

1. Teknisk information om Trygg e-handels javascript

Scriptet har testats mot Internet Explorer 7-9, Firefox, Safari Opera samt Google Chrome. Innehållet i mouseover-rutan hämtas från Trygg e-handels server då en användare för muspekaren över symbolen (mouseover).

Om Trygg e-handels server inte svarar på anrop vid mouseover, t.ex. vid tekniska problem inaktiveras mouseover-funktionen och laddningstiden av er webbplats påverkas ej. Scriptet bör inte påverka laddningstiden på er webbplats nämnvärt, filstorleken är ca 5kB.

2. Anpassa Trygg e-handel logotypen till Er webbplats

Välj en lämplig logotype ur symbolpaketet och anpassa denna till er webbsida. » Ladda hem symbolpaketet här

3. Ge Trygg e-handels logotype ett ID

Logotypen som Ni själva anpassat till Er webbplats behöver nu tilldelas ett ID. Detta görs genom att lägga till id="TEH_LOGOTYPE" i bild-taggen.

4. Spara ner Trygg e-handels javascript-fil och installera på Er webbplats

Hämta hem filen genom att klicka här (tryggehandel.js, ca. 5kB)

I rutan nedan här finns ett exempel på hur javascriptfilen kan inkluderas på Er webbplats. Javascriptet måste inkluderas efter logotypen, gärna längst ned i koden på Er webbplats innan </body>.

5. Om användande av webalias med mouseover-funktionen

Om Ni använder fler domännamn för samma butik/hemsida, s.k. "webalias" måste detta meddelas till Trygg e-handel genom att skicka ett mail till logotype@tryggehandel.se

www.ehandelsbutiken.com (Huvuddomän)
www.ehandelsbutiken.se (Webalias till huvuddomänen)

Görs inte detta så kommer ett varningsmeddelande visas i mouseover-rutan för de kunder som besöker ett webalias till huvuddomänen.

6. Extra inställningar för position av popup

Det går att anpassa position samt z-index av mouseover-rutan genom att lägga på extraparametrar till url:en för denna installationsanvisning. När sidan laddas om med valda parametrar skapas ett nytt javascript som inkluderar inställningarna som angivits i URL:en. Ni skall därefter ladda ner javascriptet ingen och installera på er webbplats.

Exempel på inställningar:

http://www.tryggehandel.se/installation/?id=134&z=100 (Z-index = 100)
http://www.tryggehandel.se/installation/?id=134&left=200 (200 pixlar från vänster)
http://www.tryggehandel.se/installation/?id=134&top=300 (300 pixlar från top)

Dessa går också att kombinera, t.ex.:

http://www.tryggehandel.se/installation/?id=134&z=100&left=200&top=300

Behövs vidare hjälp?

Kontrollera i första hand med Er webbansvarige eller motsvarande för hjälp. Ni är välkomna att höra av Er till logotype@tryggehandel.se om Ni har vidare frågor kring implementeringen av logotypen.