Trygg E-handel

Krav för e-handlare

 

Vilka krav ställer vi på e-handlarna?

Vem som helst får inte utnyttja Trygg e-handelssymbolen. Endast de e-handlare som garanterar att de lever upp till följande 12 punkter har rätt att bära symbolen. Skulle en godkänd Trygg e-handlare bryta mot någon av dessa punkter förlorar de rätten att bära symbolen.


12 punkter för Trygg e-handel

Nedanstående punkter utgör grundkravet för att bli godkänd som en Trygg e-handelsbutik.

1. Företagsuppgifter
Det skall tydligt framgå företagets fullständiga namn samt juridiska person (om detta är något annat), organisationsnummer, gatuadress, e-postadress och/eller telefonnummer dit konsumenten kan framställa eventuella klagomål. Om man har speciella öppettider för sin kundsupport skall dessa tider tydligt framgå på hemsidan.

2. Företagets support och tillgänglighet
Företaget skall svara på frågor från kunder via e-post inom 48 timmar från det att förfrågningen mottagits*. Om frågan inte kan besvaras inom 48 timmar skall kunden meddelas om detta inom 48 timmar och företaget skall då meddela orsaken till fördröjningen när konsumentens fråga kan besvaras.

* (Gäller endast förfrågningar som berör faktiska köp eller beställningar och under vardagar, svaret skall vara personligt).


3. Konsumentens rätt till hjälp
Konsumenten har alltid rätt att vända sig direkt till företaget för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör köp eller beställning även om företaget själv inte själv tillhandahåller varan eller tjänsten.

4. Produkten och totalkostnader
Det skall tydligt framgå om varan/tjänsten kan användas i Sverige. Dessutom skall konsumenten kunna se vad totalpriset är – inkluderat moms och andra skatter, avgifter och totala leveranskostnader. Säljare skall specificera den tid under vilken ett erbjudande gäller samt om varan finns i lager alternativt om den kan levereras enligt angivna villkor i nära anslutning till varan. Varans eller tjänstens egenskaper skall finnas utförligt beskrivna och tillgängliga innan det att ett köpavtal ingås mellan köparen och säljaren.

5. Leveranstider
Konsumenten skall vid köptillfället informeras om maximal leveranstid från det att beställning gjorts. Om företaget INTE kan leverera inom avtalad tid skall konsumenten utan dröjsmål informeras om anledningen till förseningen och upplysas om en ny leverenstidpunkt. Konsumenten skall då ha rätt att häva köpet utan kostnad.

6.  Återbetalning
Konsumenten har rätt att återfå pengarna inom 30 dagar om denne häver köpet från den dag då företaget mottagit meddelandet. Om företaget företar omleverans eller avhjälpande av felet vid reklamation skall eventuella fraktkostnader återbetalas inom 30 dagar från den dag företaget mottagit den reklamerade varan.

7. Ångerrätt
Konsumenten skall informeras om vad som gäller vid ångerrätt samt namn och adress dit man som konsument kan vända sig. Konsumenten skall ha rätt att utan kostnad öppna förpackningen för att kontrollera att varan fungerar.
Vid försäljning av tjänster har konsumenten rätt att utnyttja ångerrätten från den dag då köpavtalet ingås. Om tjänsten har påbörjats innan ångerfristen (14 dagar) gått ut, skall företaget, med konsumentens samtycke, informera konsumenten om att ångerrätten upphör från det att tjänsten påbörjas.

8. Reklamation & Säljarens Garanti
Konsumenten skall informeras om vad som gäller vid reklamationer samt namn och adress dit man som konsument kan vända sig. Konsumenten skall ersättas för eventuella fraktkostnader. Trygg e-handels godkända företag lovar att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Villkoren för eventuella garantier som företaget lämnar skall tydligt framgå. Konsumenten har rätt att reklamera en vara eller tjänst om varans eller tjänstens egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av lag.

9. Manualer
En produkt ska åtföljas av den bruksanvisning i fysisk eller digital form som konsumenten behöver för användning av produkten, normalt ska bruksanvisningen vara på svenska.

10. Försäljning till minderåriga.
Företaget får inte ingå avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

11. Finansiell säkerhet
Företaget skall kunna uppvisa en finansiell stabilitet och god kreditvärdighet. Detta kommer att kontrolleras löpande av oberoende part.

12. Säkra betalningslösningar
Om företaget eller extern part* hanterar kortuppgifter eller information vid direktöverföring skall den part som hanterar uppgifterna uppfylla kraven för PCI DSS. Företaget skall även använda teknik som möjliggör identifiering av kortinnehavaren. Exempel på säker identifiering är när betalningslösningen använder sig antingen av Secure Code, cvc kod på kortets backsida eller tex tvåstegsautentisering mha av PIN-kod till mobiltelefon.Om företaget lagrar personuppgifter skall konsumentens samtycke efterfrågas, personuppgifterna skall skyddas från externt intrång och hanteras enligt bestämmelserna i PUL.

* t.ex. Betalväxel (PSP), e-plattformsleverantör eller webbhotell.


Utöver ovanstående punkter kräver vi att alla certifierade företag följer svensk lag.

Ansök om Trygg e-handel

Vill du bli en certifierad Trygg e-handlare?


Trygg e-handel är en kvalitetsstämpel som visar att du är en e-handlare som ställer höga krav på din webbutik och vill vara med och driva e-handeln framåt i en positiv riktning.

Visste du att..


de tre mest köpta varugrupperna på nätet är böcker/tidningar, CD/DVD och kläder.


Källa: e-barometern